Выберите язык сайта:
 • ქართული | English | Русский
 • Размещать объявления и общаться с продавцами могут только зарегистрированные пользователи!
 • Авторизоваться для полного доступа.
 • Нажмите тут если у вас нет учетной записи.
 • аренда авто в грузии

  Недвижимость в Грузии в отступной и аренду Бизнес

  Недвижимость   Батуми   383 ID: 693

  Регион: Батуми

  Цена: 1,000 GEL ✔️


  Ищу недвижимость в Грузии в отступной. Рассмотрю варианты аренды от года и более. В приоритете Аджария (но могу рассмотреть варианты по всей Грузии) районы близкие к горам и морю рассматриваю в первую очередь.
  Кроме аренды на условиях отступной предлагайте долгосрочную аренду на общих условиях, с правом последующего выкупа в собственность.

  Особо интересные объекты и земельные участки готов выкупить сразу.

  Не работаю с маклерами, риэлторами, "помощниками в продаже" и прочей нечистью - не тратьте моё время. Только собственники.
  Будьте готовы предоставить полный пакет необходимых документов. Полное юридическое сопровождение на всех этапах с нашей стороны.

  Что интересует:
  - Апартаменты
  - Земельные участки (не сельхоз и сельхоз назначения)
  - Аварийные и пустующие здания и постройки (с земельным участками в собственности)
  - Коммерческая недвижимость любого назначения

  Контакты:
  Личные сообщения на сайте
  WhatsApp: +995 555 167 106 (text only!)
  Email: [email protected]
  Telegram: @qwazar420 (text only!)

  ______
  I am looking for real estate in Georgia in compensation. I will consider lease options for a year or more. In the priority of Adjara (but I can consider options throughout Georgia), I consider areas close to the mountains and the sea in the first place.

  Particularly interesting objects and land plots are ready to be redeemed immediately.

  I do not work with brokers, realtors, "sales assistants" and scummer - do not waste my time. Owners only. Be prepared to provide a full package of required documents. Full legal support at all stages from our side.

  Interested in:
  - Apartments
  - Land plots (non-agricultural and agricultural purposes)
  - Emergency and empty buildings and structures (with land plots owned)
  - Commercial real estate of any purpose

  Contacts:
  Private messages
  WhatsApp: +995 555 167 106 (text only!)
  Email: [email protected]
  Telegram: @qwazar420 (text only!)
  ______
  ვეძებ უძრავ ქონებას საქართველოში კომპენსაციის სახით. განვიხილავ იჯარის ვარიანტებს ერთი წლით ან მეტით. აჭარის პრიორიტეტში (მაგრამ შემიძლია განვიხილო ვარიანტები საქართველოს მასშტაბით) პირველ რიგში მთასთან და ზღვასთან ახლოს მდებარე ტერიტორიებს განვიხილავ.

  განსაკუთრებით საინტერესო ობიექტები და მიწის ნაკვეთები მზად არის სასწრაფოდ გამოსასყიდად.

  მე არ ვმუშაობ ბროკერებთან, რეალტორებთან, "გაყიდვების ასისტენტებთან" და სხვა ბოროტ სულებთან - ნუ დაკარგავთ დროს. მხოლოდ მფლობელები. მოემზადეთ საჭირო დოკუმენტების სრული პაკეტისთვის. სრული იურიდიული მხარდაჭერა ყველა ეტაპზე ჩვენი მხრიდან.

  დაინტერესებული
  - ბინები
  - მიწის ნაკვეთები (არასასოფლო-სამეურნეო და სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულებით)
  - გადაუდებელი და ცარიელი შენობები და ნაგებობები (საკუთრებაში არსებული მიწის ნაკვეთებით)
  - კომერციული უძრავი ქონება ნებისმიერი მიზნისთვის

  კონტაქტები:
  პირადი შეტყობინებები საიტზე
  Whatsapp: +995 555 167 106 (მხოლოდ ტექსტი!)
  ფოსტა: [email protected]
  ტელეგრამა: @qwazar420 (მხოლოდ ტექსტი!)